Nfa i rieni maeth

Mae gofal maeth da, yn paratoi awyrgylch teuluol diogel ac saff, ac yn galluogi plant i aros mewn cysylltiad hefo eu teulu, os yw hyn yn sefyllfa addas.
Yn ddiweddar fe gynhalwyd sioe deithiol ar gyfer rhieni maeth, mae’n bleser cyhoeddi bod rhain yn llwyddianus, ag fe fydd dyddiadau ychwanegol ar gyfer sioeau deithiol yn y dyfodol.

Mae gofal maeth da, yn paratoi awyrgylch teuluol diogel ac saff, ac yn galluogi plant i aros mewn cysylltiad hefo eu teulu, os yw hyn yn sefyllfa addas.

Yn ddiweddar fe gynhalwyd sioe deithiol ar gyfer rhieni maeth, mae’n bleser cyhoeddi bod rhain yn llwyddianus, ag fe fydd dyddiadau ychwanegol ar gyfer sioeau deithiol yn y dyfodol.

Sut allai fod yn riant maeth?

 • Efallai eich bod yn briod, byw fel cwpl, sengl neu wedi cael ysgariad.
 • Disgwylir i gyplau newid ei oriau gwaith, er mwyn sicrhau y bydd o leiaf un ar gael o hyd.
 • Disgwylir i riant maeth sengl fod adref llawn amser, neu bod gyda swydd a oriau hyblyg.
 • Efallai eich bod yn berchenog eich ty neu yn rhentu.

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir ethnig, diwylliant ag chrefyddau.

Effaith ariannol arna fi?

I fod yn riant maeth, mae yna agweddau ariannol i gysidro; fe fydd lwfans maethu yn cael ei dalu i chi, pan mae plentyn yn eich gofal.

 • Fe fyddwch yn rhydd o dalu treth ar y lwfans wythnosol
 • Mae’n rhaid i chi gofrestru fel hunan-gyflogedig ag talu cyfraniad yswiriant gwladol
 • Efallai eich bod yn llwyddianus i gael credyd treth gwaith

Beth sydd yn ofyn?

Fel rhiant maeth, fe fydd gofyniad i chi fod ar gael llawn amser a:
Yr amser ar egni i fuddsoddi mewn plentyn neu berson ifanc.
Dealltwriaeth, amynedd ag hyblygedd.
Llofft ar gyfer ddefnydd anghynhwysol plentyn maeth
Mae yna ddwy ffordd o wneud cais i fod yn riant maeth:
1. Ffoniwch 0845 200 4040
2. Cais am alwad ffôn yn nôl (defnyddiwch y botwm ar yr ochor ddê)

Fel rhiant maeth, fe fydd gofyniad i chi fod ar gael llawn amser a:

 • Yr amser ar egni i fuddsoddi mewn plentyn neu berson ifanc.
 • Dealltwriaeth, amynedd ag hyblygedd.
 • Llofft ar gyfer ddefnydd anghynhwysol plentyn maeth

Mae yna ddwy ffordd o wneud cais i fod yn riant maeth:

 1. Ffoniwch 0845 200 4040
 2. Cais am alwad ffôn yn nôl (defnyddiwch y botwm ar yr ochor ddê)
nfa image

Find out more about becoming a foster carer.

Submit your details and we'll be in touch.

Rewardlines

Welcome to Reward Club, your online foster carer referral scheme.